OSNOVNE INFORMACIJE

Podaci o tvrtki

S trgovinom Nailsuperstore.hr (u nastavku trgovina) upravlja tvrtka EUPORT d.o.o., davatelj usluga e-trgovine (u nastavku davatelj).

Sjedište tvrtke:
EUPORT d.o.o.
Soline 26B
51514 Dobrinj

Poslovna jedinica:
EUPORT d.o.o.
Nautička 3
51222 Bakar

Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci dana 28.07.2011.

OIB: 92965286529
Obveznik: DA
Matični broj: 2783533
TRR: HR50 2500 0091 1013 5500 8 u Addiko bank
Članovi društva: Matjaž Fink i Andrej Močnik

Autorska prava tvrtke

Sav sadržaj, objavljen na www.nailsuperstore.hr, vlasništvo je tvrtke EUPORT d.o.o. i smije se koristiti samo u nekomercijalne svrhe. Bez dopuštenja tvrtke EUPORT d.o.o. sadržaj se ne smije kopirati, reproducirati ili distribuirati na bilo koji drugi način.
EUPORT d.o.o. zadržava pravo promjene sadržaja objavljenog na web stranici www.nailsuperstore.hr.

Opći uvjeti poslovanja

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se za prodaju proizvoda i usluga, objavljenih na stranici www.nailsuperstore.hr, internet trgovini tvrtke EUPORT d.o.o., Soline 26B, 51514 Dobrinj (u nastavku EUPORT d.o.o.). Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice www.nailsuperstore.hr u skladu s njima.

Pristup informacijama

Tvrtka se obvezuje kupcu pružiti sljedeće informacije:
-    identitet tvrtke (naziv tvrtke i sjedište, matični broj)
-    kontakt informacije, koje omogućuje korisniku brzu i učinkovitu komunikaciju (email, adresa)
-    bitne karakteristike robe ili usluga
-    dostupnost proizvoda (bilo koji proizvod ili usluga ponuđena na internetskim stranicama trebaju biti dostupni u razumnom roku)
-    uvjete isporuke proizvoda ili izvršenje usluge (način, mjesto i vrijeme isporuke)
-    sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i mora biti vidljivo da li uključuju porez i troškove dostave
-    način plaćanja i dostave
-    valjanost ponude
-    razdoblje u kojem je moguće odustajanje od ugovora i uvjete za odustajanje; osim toga, koliko kupca košta povrat proizvoda,
-    objašnjenje žalbenog postupka, uključujući i potpune informacije o kontakt osobi ili odjelu za kontakte s kupcima.

Odgovornost

Za komplikacije i probleme koji proizlaze iz nepropisne uporabe robe / usluga, tvrtka  EUPORT d.o.o. ne odgovara.
Tvrtka EUPORT d.o.o. nije odgovorna za povremene probleme s radom internet stranice www.nailsuperstore.hr, bilo kakvu netočnost podataka niti za moguću štetu nastalu zbog netočnih ili nepotpunih informacija.
Tvrtka EUPORT d.o.o., zadržava pravo odustajanja od ugovora ili realizacije narudžbe ako je došlo do bitne pogreške u ponudi. Bitna pogreška obuhvaća elemente na temelju kojih EUPORT d.o.o. ne bi pristao na ugovor. Spomenute pogreške uključuju i očite pogreške u cijeni koje mogu nastati kao posljedica tehničkih i drugih poteškoća.
Komunikacija je isključivo putem internet stranice i e-pošte.

Pritužbe i sporovi

Tvrtka EUPORT d.o.o. poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača. Tvrtka EUPORT d.o.o. nastoji  ispunjavati svoju dužnost, nastoji uspostaviti učinkovit sustav rješavanja pritužbi i odrediti osobu koju će kupac u slučaju pritužbe kontaktirati telefonski ili e-poštom. Pritužbe možete poslati elektronskom poštom na adresu: info@nailsuperstore.hr. Tvrtka će u roku tri radna dana potvrditi da je primila pritužbu te obavještavati kupca o tijeku postupka. Tvrtka EUPORT d.o.o. truditi će se da sve sporove rješava međusobnim dogovorom.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Sukladno s pravnim normativima, ne priznajemo nikakvog izvođača izvansudskih rješavanja potrošačkih sporova kao pristojnog za rješavanje potrošačkih sporova, koje bi potrošač imao mogućnost započeti u skladu s zakonom o Izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. EUPORT d.o.o., koji kao prodavatelj artikla i pružatelj usluga nudi internetski prodavaonicu na području Evropske Unije, na svojoj internet stranici objavljuje elektronski link do platforme za internetsku plaftormu za rješavanje potrošačkih sporova. (IRS).
Platformu možete naći na slijedećem linku OVDJE.

Navedena regulacija dolazi iz Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog Parlamenta, Svijetu o online rješavanju sporova i promjeni Uredbe (ES) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/ES.


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka se obavezuje zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine. Tvrtka će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za pružanje usluga koje nudi. Tvrtka poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine, stoga će učiniti sve kako bi iste zaštitila od svih kršenja i zloupotrebe. Zaštita osobnih podataka korisnika su jedna od prioritetnih zadaća kojima tvrtka posvećuje posebnu pažnju i brigu jer je svjesna osjetljivosti ovog područja.

U određenim slučajevima posredovanje osobnih podataka korisnika je neophodno kako bi posrednik kao davatelj usluga mogao ispuniti svoje ugovorne obveze prema korisniku.  Posrednik prikupljene osobne podatke trajno štiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (engl.General Data Protection Regulation – GDPR).

Korištenje osobnih podataka

U svrhu pružanja usluga koje nudi, tvrtka prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje sljedeće korisničke podatke:

   - adrese za dostavu
   - ime i prezime
   - tvrtku tj. naziv pravne osobe (ukoliko je korisnik pravna osoba)
   - OIB broj pravne osobe (ukoliko je korisnik pravna osoba)
   - adresu e-mail pošte (korisničko ime)
   - zaporku u šifriranom obliku
   - kontaktni telefonski broj
   - državu
   - druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni u obrascima na internet trgovini
   - druge podatke koje korisnik dobrovoljno doda naknadno na svoj profil 

Tvrtka nije odgovorna za točnost, potpunost i ažurnost podataka koje unesu korisnici. Davatelj usluga ne posreduje podatke trećim stranama, osim ugovorenih podizvođača s kojima davatelj ima ugovor o zaštiti osobnih podataka i koji su ugovorno vezani za iste standarde zaštite osobnih podataka kao i davatelj usluga.
Davatelj usluga prikuplja osobne podatke uz izričitu suglasnost i pristanak pojedinaca. Suglasnosti se čuvaju zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobiveni.
Davatelj zbirki osobnih podataka čuva se na području Republike Hrvatske i ne prenosi ih u druge zemlje.

Provođenje politike privatnosti

Zaštita osobnih podataka regulirana je Pravilima o zaštiti osobnih podataka. Sve osobe redovito ili honorarno zaposlene u tvrtki i imaju pristup do osobnih i drugih podataka korisnika, upoznate su s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka i dužnosti zaštite osobnih i drugih podataka te su dužni poštivati uvjete povjerljivosti osobnih podataka i privatnost korisnika internet trgovine. Dužnost zaštite osobnih i drugih informacija vrijede neograničeno, i nakon prestanka radnog odnosa s tvrtkom.

Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku prestati koristiti online trgovinu i opozvati svoju registraciju. To mogu učiniti na način da pismeno obavijeste o poništenju registracije. Prije slanja izjave o otkazu registracije, obvezni su podmiriti sve nepodmirene obveze koje proizlaze iz kupnje na on-line trgovini. Tvrtka će također zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine u skladu s ovim pravilima o privatnosti u slučaju otkazivanja registracije.

Zaštita djece

Poruke oglašavanja bit će jasno navedene (uzimajući u obzir dob) i jasno odvojene od igara i natjecanja. Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena njihovoj dobi i neće iskorištavati dječje povjerenje, nedostatak iskustva ili osjećaj lojalnosti. Ponuđač ne smije prihvatiti narudžbe od nekoga za koga zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja njegovih roditelja ili skrbnika.
Pružatelj usluga ne smije prihvatiti nikakve osobne podatke o djeci bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja. Isto tako, pružatelj usluga ne smije izdavati podatke djece trećoj strani, osim roditelja ili skrbnika. Pružatelj usluga ne smije pružati besplatan pristup proizvodima ili uslugama koje štete djeci.

Pravo na obavješćivanje i izbris podataka

Imate pravo na besplatne informacije o svojim osobnim podacima kojima mi raspolažemo, kao i pravo na brisanje tih podataka. Ovlaštena osoba za sigurnost osobnih podataka je Daniela Dujmović, EUPORT d.o.o., Soline 26B, Dobrinj. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s brisanjem, preradom ili upotrebom osobnih podataka, obratite nam se putem e-pošte info@nailsuperstore.hr ili nam pošaljite zahtjev redovnom poštom.

Obavijesti o statusu narudžbe: Zadržavamo pravo da Vas putem SMS poruke na telefonski broj  koji ste unijeli u procesu narudžbe obavijestimo kako je vaša narudžba otpremljena. Ukoliko ne prihvatite narudžbu, pridržavamo pravo poziva na proslijeđeni telefonski broj kao podsjetnik za preuzimanje narudžbe.

Obavijesti: Nakon prijave za obavijesti, vaše ime, telefonski broj i adresa e-pošte s vašim dopuštenjem bit će korišteni u promotivne svrhe dok se ne odjavite s obavijesti. Prijavljeni ste samo za primanje obavijesti ako je prilikom naručivanja označeno posebno polje koji vam omogućuje prijavu na obavijesti.

U bilo kojem trenutku možete se odjaviti iz baze primatelja obavijesti slanjem poruke na info@nailsuperstore.hr ili klikom na vezu "Odjavi se ovdje" na dnu promotivnih poruka. Da biste otkazali pretplatu na povremene promotivne SMS poruke, odgovorite s tekstom "Odjava" i uklonit ćemo vaš telefonski broj iz baze poruka primatelja.

Svaki pojedinac čije podatke pružatelj prikuplja, pohranjuje i obrađuje, ima  glede svojih podataka podataka, sljedeća prava:

  -  Pravo na zaborav - ukoliko pojedinac više ne želi da se njegovi podaci obrađuju i pod uvjetom da ne postoji opravdan razlog za njihovo dalje čuvanje, u svakom trenutku može zatražiti da se njegovi podaci trajno izbrišu,
  -  Pravo na informaciju koliko dugo se čuvaju osobni podaci.
  -  Pravo zatražiti ispravak, brisanje ili žalbu.
  -  Pravo na prenosivaost - pojedinac može, ukoliko to želi, od pružatelja zahtijevati da mu se proslijede osobni podaci u strukturiranom, općenito korištenom i strojno čitljivom obliku.
  -  Pravo na pravni lijek i sankcije - pojedinac ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, kao i pravo na pravni lijek protiv odluke nadzornog tijela ili u slučaju nereagiranja od strane nadzornog tijela, pravo na naknadu štete i odgovornosti.
  -  Pravo pojedince da ne bude podvrgnuta mjerama koje proizlaze iz profiliranja, analize ili predviđanja korištenjem automatiziranih načina obrade podataka.
  -  Pravo na povlačenje suglasnosti – pojedinac ima pravo povući suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka, osobito u slučaju izravnog marketinga

Postupak ostvarivanja prava

Upoznat sam da mogu sve gore navedene uvjete u vezi s ostvarivanjem prava vezanih uz osobne podatke uputiti pisanim putem na pružatelja, i to na adresu e-pošte:info@nailsuperstore.hr.

Upoznat sam da pružatelj za pouzdanu identifikaciju u slučaju ostvarivanja prava u svezi s osobnim podacima može od mene zatražiti dodatne informacije, mjera se može odbiti samo u slučaju ukoliko me se kao korisnika ne može pouzdano identificirati.

Svjestan sam da, po mojem zahtjevu, kojim ostvarujem svoja prava u  svezi  gore navedenim osobnim podacima, pružatelj mora odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja i najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva.

Tvrtka čuva osobne podatke pojedinca sve do opoziva pristanka pohrane i obrade podataka pojedinaca. Korisnik može opozvati pristanak za primanje elektronskih poruka (pisanim zahtjevom pružatelju na e-mail info@nailsuperstore.hr) ili zahtijevati da tvrtka osobne podatke odmah učinkovito i trajno izbriše.


KUPOVINA

Naručivanje robe i usluga

U internetskoj trgovini www.nailsuperstore.hr robu i usluge možete naručiti na sljedeće načine: Preko obrasca u internetskoj trgovini. Prilikom narudžbe putem obrasca na internetskoj stranici obavezno je navesti telefonski broj na koji ćemo vas moći besplatno informirati o napretku narudžbe (svi primljeni SMS-ovi za vas su besplatni) i e-mail adresu na koju šaljemo potvrdu narudžbe i obavijest kad je narudžba poslana.Više informacija o otkazivanju ugovora potražite u odjeljku Otkazivanje ugovora.
Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjuje se elektroničkom obliku na poslužitelju davatelja usluge i kupcu je dostupan pisanim zahtjevom putem e-maila info@nailsuperstore.hr. Kupac nakon primitka narudžbe dobiva račun, a pohranjuje se i u uredu EUPORT d.o.o., Nautička 3, 51222 Bakar.

Postupak kupovine

Kupovinu na svim internetskim stranicama tvrtke EUPORT d.o.o. izvršite tako da u obrazac za narudžbu upišete vaše podatke i kliknete na gumb za narudžbu.

Izbor proizvoda: U obrazcu za narudžbu odaberite odgovarajući proizvod i količinu koju želite naručiti. Prije klika na gumb za narudžbu uvijek imate pristup informacijama o proizvodu koji naručujete.
Potvrda narudžbe: Kada napravite narudžbu, bit ćete preusmjereni na web stranicu s porukom da je vaša narudžba prihvaćena. Osim toga, na upisanu e-mail adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima o vrsti proizvoda, količini, konačnoj cijeni i datumu isporuke.
Otkazivanje narudžbe: Narudžba se smatra potvrđenom ako kupac ne otkaže narudžbu. EUPORT d.o.o. nakon primitka potvrde o narudžbi provjerava stanje zaliha ili mogućnost dostave. Ako proizvod nije moguće dostaviti u navedenom roku, kupac će o tome biti obaviješten na upisani telefonski broj ili adresu e-pošte. Kupac može otkazati narudžbu odgovaranjem na e-mail koji je primio prilikom narudžbe ili pozivom na telefonski broj objavljen na internetskoj stranici.
Otprema: EUPORT d.o.o. priprema i otprema robu ugovorenim načinom otpreme u dogovorenom roku.
Po izboru robe i prije narudžbe, kupcu je omogućen pregled cjelokupnog sadržaja narudžbe, uključujući količinu i cijenu, kao i ispravljanje eventualnih grešaka ili naručene količine.

Promjena narudžbe

Kupac može otkazati ili izmijeniti svoju narudžbu postavljanjem nove narudžbe s novim informacijama na internetskoj stranici, slanjem e-maila na info@nailsuperstore.hr kojim zahtijeva otkazivanje narudžbe. Kupac također može otkazati ili promijeniti narudžbu telefonom na 051 761 617 ili 091 185 8095.

Način plaćanja

Proizvode možete platiti prilikom preuzimanja ili po ponudi uplatom na transakcijski račun.
Osobno preuzimanje proizvoda moguće je u EUPORT d.o.o., Poslovna jedinica Nautička 3, 51222 Bakar u redovno radno vrijeme od 8.00h do 16.00h.
Pošiljke će biti poslane Hrvatskom poštom. Paket će biti dostavljen u roku od 2 do 3 radna dana, bilo gdje u Hrvatskoj, osim na otocima. Isporuka na otoke obavlja se jednom tjedno.
Cijena dostave je 25,00kn s PDV. Dostava je besplatna za narudžbe iznad 350,00kn. Prilikom preuzimanja robe dužni ste provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati kurirskom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi, a ako ni nakon 5 dana od predaje narudžbe ne dobijete nikakvu obavijest ili isporuku vašeg paketa, dužni ste nas obavijestiti što prije, kako bismo mogli poduzeti radnje da se vaša pošiljka nađe ili vam se pošalje zamjenska. Ukoliko ne preuzmete pošiljku u roku od 5 dana, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Zadržavanje prava vlasništva

Zadržavamo pravo na prodanu robu i usluge koja ostaje u vlasništvu EUPORT d.o.o. čak i nakon što su vam predati, sve dok ih niste platili u cijelosti.


CIJENE, POPUSTI I DODATNE USLUGE

Cijene i posebne ponude

Sve cijene navedene na internetskoj stranici izražene su u kunama i sadrže PDV. Izdani račun osim cijene proizvoda sadrže i troškove dostave u visini navedenoj na obrascu za narudžbe. Akcijske ponude (popusti) su tjedne ili dnevne, a oni se formiraju prema potražnji i raspoloživim zalihama.
Poduzeća ili porezni obveznici PDV-a obvezni su prilikom narudžbe unijeti identifikacijski ili porezni broj. Cijene vrijede od 1.1.2019. do otkazivanja ili izmjene.

Kuponi za popust

Kupac prilikom narudžbe može upisati promotivni kupon, čime se smanjuje vrijednost artikla, a time i ukupna vrijednost narudžbe.
Dodatni popust ne odnosi se na artikle koji već imaju popust na redovnu ponudu.

Opći uvjeti poslovanja s poklon bonovima

Općim uvjetima poslovanja s poklon bonovima upravlja tvrtka Euport d.o.o. za trgovinu www.nailsuperstore.hr. Ovi Opći uvjeti obvezuju EUPORT d.o.o., njegove poslovne partnere i bilo kojeg kupca koji je kupio ili uplatio iznos za kupnju poklon bona. Objavljivanjem ovih uvjeta, svaki kupac se informira da kupnjom poklon bona prihvaća ove opće uvjete i način postupanja s poklon bonovima definiranim ovim općim uvjetima.

Definicija

Poklon bon je papirnati dokument s šifrom i datumom izdavanja koji je Euport d.o.o. izdao na plaćanje i za koji je dužan, u skladu s ovim uvjetima, prihvatiti kao plaćanje za robu koju prodaje u svim svojim trgovinama ili internetskoj trgovini.

Vrijednost bona

Poklon bonovi se mogu kupiti u vrijednosti 100, 200 i 500 kuna. Prilikom kupovine poklon bona kupac dobiva račun. Na račun prodavač navodi broj kupljenih bonova, datum prodaje, iznos primljene uplate. Račun je osnova za bilo kakvu reklamaciju poklon bona. Bez računa reklamacija nije moguća. Poklon bon vrijedi 1 godinu od datuma izdavanja.

Prodajno mjesto

Poklon bonove možete kupiti u internetskoj trgovini www.nailsuperstore.hr. Kupnja poklon bonova namijenjena je fizičkim osobama.

Obaveze tvrtke EUPORT d.o.o.

Obaveza tvrtke CN EUPORT d.o.o., nastaje u trenutku, kada potrošač - kupac poklon bona - uplati vrijednost poklon bona. Potraživanja iz poklon bona vezana su za originalni račun koji je izdan pri plaćanju istog. Ispunjavanje potraživanja iz poklon bona od nosioca ne zahtjeva nikakve identifikacijske isprave. Obveza EUPORT d.o.o. iz poklon bona prestaje s tim kada se bon prihvati za plaćanje roba ili usluga, istekom datuma valjanosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći iz razloga navedenih u ovim općim uvjetima. Poklon bon je prijenosni vrijednosni papir,EUPORT d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu zlouporabu poklon bonova i ne treba provjeravati identitet donosioca.

Prava vlasnika poklon bona

Ispunjavanje obveza proizašlih iz poklon bona, vlasnik bona može zahtijevati za vrijeme važenja poklon bona s tvrtkom EUPORT d.o.o.. Poklon bonovi mogu se iskoristiti za kupnju robe i ne mogu se zamijeniti gotovinom. Također se ostatak preostale vrijednosti bona ne može isplatiti u gotovini. U slučaju da je vrijednost kupovine viša od vrijednosti poklon bona kupac mora doplatiti razliku. Nakon isteka datuma valjanosti poklon bona nije ga moguće iskoristiti za kupovinu.

Ostale odredbe

Za kupnju poklon bona ne može se koristiti kupon za popust. Popust za kupnju poklon bona onemogućen je i u samom sustavu. Svaki bon / kupon Nailsuperstore.hr može se koristiti samo pri jednoj kupnji - 1 bon / kupon po osobi. Poklon bonovi se ne zbrajaju.
Na poklon bon nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati ili ispravljati, u suprotnom poklon bon se smatra nevažećim. Trgovac nije dužan prihvatiti oštećeni ili na drugi način sporan poklon bon. U slučaju sumnje u krivotvorenje poklon bona, bon se zadržava i o tome obavještava službene osobe. Zbog sumnje u neregularnost ili pogrešku na bonu, pokušaju otkupa bona, ili bilo kakvom drugom obliku prijevara ili pokušaju prijevara kod unovčenja bona obavijestiti ćemo službene osobe o tome.
Opći uvjeti za poklon bonove vrijede od dana objave i dostupni su na web stranici www.nailsuperstore.hr. EUPORT d.o.o. zadržava pravo izmjene bilo kakvih općih uvjeta poklon bona bez posebne najave.
Svi sporovi između stranaka koji potječu ili su u bilo kojoj vezi s poklon bonovima rješavat će se međusobnim dogovorom. U suprotnom će spor riješiti nadležni sud u Rijeci.
Objavljivanjem ovih uvjeta, svaki kupac se informira da kupnjom poklon bona prihvaća ove opće uvjete i način postupanja s poklon bonovima definiranim ovim općim uvjetima.


ODUSTAJANJE OD UGOVORA, GARANCIJA I POVRAT

Odustajanje od ugovora

Možete otkazati svoju narudžbu za robu i usluge u bilo kojem trenutku prije potvrđivanja narudžbe.
Potrošač ima pravo obavijestiti tvrtku u roku od 14 dana od primitka robe (elektronska adresa info@nailsuperstore.hr), da odustaje od ugovora bez potrebe za obrazloženjem svoje odluke. Rok počinje teći jedan dan od dana preuzimanja. Jedini trošak koji kupac ima kod odustajanja od ugovora je trošak povrata robe (on se obračunava po cjeniku dostavne službe kojom se paket šalje). Roba mora biti vraćena prodavatelju najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o odustajanju ili kupovine.
Obrazac za raskid ugovora nalazi se na internetskim stranicama pod nazivom Reklamacije i povrat.
U slučaju raskida ugovora prodavatelj je obavezan postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača (posebno od čl. 57 do čl.79) odnosno Zakonu o obveznim odnosima.
Mogućnost odustajanja od ugovora namjenjena je tome da otvorite i pregledate proizvod, ako vam ne odgovara ili ako su vaša očekivanja bila drugačija, možete odustati od kupovine. Ovo se ne primjenjuju ako je proizvod neispravan ili ne funkcionira prilikom kupnje.
U tom slučaju radi se o uvažavanju stvarne pogreške i garancije.
Ako se stranke drugačije ne dogovore, potrošač nema pravo odustati od ugovora iz prvog stavka ovog članka u sljedećim ugovorima:
-    kod robe koja je proizvedena prema preciznim uputama potrošača i prilagođena njegovim osobnim potrebama;
-    kod pružanja usluge koje je poduzeće u potpunosti ispunilo, a obavljanje usluge započelo je na izričit prethodni pristanak potrošača i uz pristanak da izgubi pravo na odustajanje od ugovora kad ga je poduzeće u potpunosti ispunio.

Povrat robe

Potrošač mora vratiti predmet prodavaču neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je predmet uništen, neispravan, izgubljen ili je smanjena njegova količina bez da je potrošač kriv. Potrošač proizvod ne smije slobodno koristiti do odstupanja od ugovora. Potrošač može pregledati i testirati proizvode u mjeri potrebnoj za utvrđivanje stvarnog stanja. Potrošač odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje posljedica radnje koju nije potrebno izvršiti za utvrđivanje prirode, značajki i funkcioniranja robe.
Prilikom odustajanja od ugovora gdje je primijenjen bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva računaju kao popust i korisniku se ne mogu vratiti. Povrat novčanih sredstava vrši se na TRR potrošača. Poklon bon smatra se načinom plaćanja te se nakon raskida ugovora iznos također vraća potrošaču.
Povrat plaćanja, uključujući troškove dostave (isključujući dodatne troškove odabira vrste isporuke koja nije najpovoljnija standardna metoda dostave koje nudi tvrtka), bit će vraćen u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.
Tvrtka vraća primljene uplate potrošaču uplatom na transakcijski račun.
Povrat primljene robe u roku za odstupanje od ugovora počinje teći od obavijesti o odstajanju od ugovora.
Povratu robe mora biti priložena kopija računa i vaši osobni podaci uključujući i broj računa na koji će novac biti vraćen. Ako roba / usluge ne rade ispravno ili ne rade kako se očekuje, kontaktirajte nas putem kontakt obrasca ili nam pošaljite poruku na info@nailsuperstore.hr. Na taj način ćete izbjeći moguće krivo korištenje robe / usluga i oštećenje same robe te oštećenje drugih stvari.

Stvarna greška

Kao potrošač, imate pravo na ostvarivanje svojih prava iz materijalne pogreške, podložno člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/05., 41/08., 125/11).
Potrošač može ostvariti svoja prava zbog materijalne nedostatke ako obavijesti prodavatelja o oštećenju u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja nedostatka.
Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve materijalne nedostatke na robi koji se pojave nakon što su prošle dvije godine od isporuke.
Pogreška na proizvodu je stvarna:
-    ako stvar nema karakteristike potrebne za njezinu normalnu uporabu ili za promet;
-    ako predmet nema karakteristike potrebne za određenu uporabu za koju ga kupac kupuje, a što je bilo poznato ili je trebalo biti poznato prodavatelju;
-    ako stvar nema svojstva i kvalitete o kojima je bilo izričito ili prešutno dogovoreno ili regulirano;
-    ako je prodavač isporučio stvar koja ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je obrazac ili model prikazan samo radi obavijesti.

Kupac može podnijeti zahtjev po svom izboru za:
-    Uklanjanje pogreške
-    Povrat uplaćenog iznosa srazmjerno pogrešci
-    Zamjenu robe
-    Povrat plaćenog iznosa

Ako mislite da proizvod koji ste kupili ima stvarnu manu, kontaktirajte nas telefonom što je prije moguće na 051 761 617 ili 091 185 8095 ili na info@nailsuperstore.hr te priložite vaš račun ili broj narudžbe. U najkraćem mogućem roku ponudit ćemo vam zamjenu predmeta ili mogućnost povrata novca.
U ostvarivanju prava iz ovog naslova, potrošač mora društvu pružiti u poruci detaljniji opis nedostatka i pogreške i omogućiti prodavaču da pregleda proizvod.
Ako kvar nije sporan, tvrtka mora udovoljiti zahtjevu potrošača u najkraćem mogućem roku i najkasnije u roku od 8 dana. Međutim, ako postoji spor oko pogreške, tvrtka mora potrošaču dati pisani odgovor u roku od 8 dana.
Za odgovornost za stvarne greške koriste se odredbe zakona koji uređuje obligacijske odnose i Zakona za zaštitu potrošača.


KOLAČIĆI I OGLAŠAVANJE

O kolačićima

Kolačići su manje tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo prilikom posjete našoj internetskoj stranici i ni na koji način ne štete vašoj strojnoj ili programskoj opremi. Njihovo spremanje je pod potpunom kontrolom pretraživača koji koristite – i u njihovim postavkama možete ograničiti ili onemogućiti njihovo spremanje.

Kolačići su bezopasni i uvijek su vremenski ograničeni. 

Korištenje kolačića u Europskoj uniji (EU) određuje Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama 2002/58/ES, a članak koji se odnosi na kolačiće i posebne tehnologije izmijenjen je Direktivom 136/2009.
U Hrvatskoj se upotreba HTTP kolačića regulira s Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Stranica www.nailsuperstore.hr koristi kolačiće koji ne pohranjuju osobne podatke, ali prate aktivnosti posjetitelja i njihov interes s ciljem osiguravanja što boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem internet stranice, posjetitelji se slažu s korištenjem navedenog. 

Zašto su kolačići potrebni?

Oni su od temeljne važnosti za pružanje korisnih razumljivih online  usluga. Interakcija između on-line korisnika i web stranice je brža i  jednostavnija s kolačićima. Oni pomažu kako bi određena stranica zapamtila preferencije i iskustva pojedinca, čime se štedi vrijeme te je tako pretraživanje po stranicama učinkovitije i prilagođenije za korisnika.

Trgovac svakome korisniku u početku svakog korištenja internetske prodavaonice, dodjeli http kolačić za identifikaciju, praćenje košarice i osiguranje praćenja (t.i. "cookie"), koji se u memoriji servera sačuvaju samo za trajanje posjete internetske trgovine i se brišu nakon 1. sata neaktivnosti. Trgovac može na osobno računalo  korisnika sačuvati i neke trajne http kolačiće uz pomoć kojih, korisnik nakon toga dobiva informacije, koje artikle je već procijenio i kolačiće  Google Analyticsa, koji služe za analizu posjeta web-lokacije. Trgovac može podatke koristiti u anonimnom sumarnom obliku za potrebe statističkih analiza. Za potrebe osiguranja internetske sigurnosti Trgovac također skuplja IP adrese, s kojih korisniki pristupaju do internetske trgovine.

Ograničenje kolačića

Naravno o tome dali želite dozvolit sačuvanje HTTP kolačića na vašem uređaju, možete odlučiti sami.Postavke kolačića možete mijenjati i kontrolirati preko vašeg web browser-a.
Za više informacija o postavkama kolačića odaberite web-browser kojeg koristite:

Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer
Safari

Ukoliko promijenite ili izbrišete datoteku u kojoj vaš browser sačuva kolačiće ili promijenite uređaj/browser, ćete morati ponovno onemogućiti kolačiće. Proces za brisanje kolačića razlikuje se kod svakog browser-a. Ukoliko vam za to treba pomoć, možete pogledati u meni za pomoć korisnika vašeg browser-a. Praćenje Google Analyticsa možete onemogućiti preko slijedećeg linka.


Posljednje ažuriranje Uvjeta poslovanja: 16.1.2020