UREĐAJI ZA STERILIZACIJUIma 5 Proizvoda

Ponuda uključuje sve šta trebate, da zadovoljite sve sigurnosne i zdravstvene zahtjeve i osigurate sigurno radno okružje sebi i vašim strankama. U ponudi imamo parne sterilizatore, UV sterilizatore i sterilizatore na vrući zrak.